Úklid okolí školy

Vytvořeno: 31. 3. 2016 Napsal Iva Martinásková

V měsíci březnu se žáci 5. – 9.tříd Základní školy Otnice podíleli na úklidu okolí budovy školy. Vzhledem k loňskému rychlému nástupu zimy a častému dešti se úklid musel provést až nyní na jaře. Jsem rád, že žáci to berou jako správnou věc a podobné akce jako např. „Ukliďme si Česko“ jsou i dobrou průpravou do života. Každá třída měla určitý sektor v blízkosti školy (včetně parku), kde uklidila napadané listí a posbírala drobné polámané větvičky stromů.

Domnívám se, že je to i dobrá prevence a řada z nich si nyní již rozmyslí, zda slupky od banánů či mandarinek, které občas dostanou ve školní jídelně, vyhodí na zem či do koše.